Новости
Теги
{tags1}
Реклама
Комментарии Последние комментарии
Календарь
Архив новостей
Опрос
 • Автор: admin |
 • Дата: 5-01-2011, 10:03 |
 • Просмотров: 135
Технологія VSAT.
Технологія VSAT (Very Small Aperture Terminal) використовує для передавання даних геостаціонарні супутники, розміщені над екватором Землі на висоті 40 тис. км. Наземні станції для зв'язку зі супутником застосовують еліптичні антени діаметром 3 м. Канал VSAT :
• забезпечує швидкість передавання даних до 2 Мбіт/с;
• дає змогу реалізувати сполучення на великі відстані з переходом державних кордонів;
• сумірний за ціною з кабельними каналами такої ж перепускної здатності.
Водночас цей канал відрізняється значними затримками передавання даних, зумовленими великою відстанню до супутника (затримка становить приблизно 250 мкс, тоді як для кабельних мереж - 15 мкс). Тому канал VSAT не можна використовувати у системах реального часу та оперативного зв'язку.
Оскільки вартість супутникового каналу велика, то постачальник послуг купує у власника супутника канал зв'язку великої ємності і продає частини перепускної здатності каналу. Отже, мережа з використанням VSAT має зіркову структуру.
 • Автор: Bern84 |
 • Дата: 3-01-2011, 21:51 |
 • Просмотров: 89
Восстановление засохших картриджей

Восстановление засохших картриджей
 • Автор: Bern84 |
 • Дата: 3-01-2011, 00:28 |
 • Просмотров: 96
Технологии эффективного постинга - Руководство

В данном учебном материале описано, как зарабатывать в интернете на файловых обменниках при помощи оформления новостей на DLE сайтах. Чаще всего, чтобы зарабатывать в интернете, нужны немалые инвестиции капитала или профессиональные знания. Новичку, который желает быстро начать зарабатывать без особых вложений, это пособие даст возможность в небольшие сроки обучиться постингу и начать зарабатывать.

Первая часть пособия- посвящена начинающим. Она даст возможность новичку узнать, какова структура заработка, как самому зарегистрировать кошелек WebMoney, как определиться с выбором обменников, узнать, как оформляется ваша будущая новость, какие теги используются при оформлении новостей, как и где брать материал для своей новости, как действенно оформить постеры и скриншоты.

Вторая часть обучающего материала- отдельные статьи, которые рассчитаны на более поднаторевшего в деле постера и посвящены техническим сторонам работы: - как правильно подготовить текст вашей новости; - методы поиска новых сайтов для работы; - как выбирать сайты, с помощью которых вы будете зарабатывать; - что такое эффективность сайта; - поиск популярных новостей; - способы оптимизации и продвижения новости...
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 14:01 |
 • Просмотров: 380
Комутацiя вiртуальних каналiв (virtual switching) являє собою вид комутацiї, що сполучить достоїнства комутацiї пакетiв i комутацiї каналiв. З'єднання в основному здiйснюються на транспортному рiвнi моделi взаємодiї вiдкритих систем (OSI), а користувач звiльняється вiд необхiдностi контролювати послiдовнiсть проходження iнформацiї з мережi.
Тимчасовий подiл каналiв (ТПК). В основу ТПК покладений принцип почергової передачi в груповому трактi кодованих дискретних вiдлiкiв кожного каналу за допомогою комутатора, що називається мультиплексором. Спочатку передається кодова послiдовнiсть першого каналу, потiм iншого каналу i т.д., до останнього каналу, пiсля чого процес перiодично повторюється. Короткий промiжок часу, вiдведений для передачi кодової послiдовностi iндивiдуального каналу, називається тимчасовим слотом (Time Slot - TS), так що мультиплексний сигнал представляється у виглядi послiдовностей TS, що чергуються. ТПК вимагає синхронiзацiї передавального i приймального устаткування.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 14:00 |
 • Просмотров: 1223
Комутацiя повiдомлень (message switching) побудована за принципом повного переприйому повiдомлень у вузлi комутацiї й обов'язкового дотримання форматiв повiдомлень. Процес маршрутизацiї повiдомлення, пошуку i з'єднання ланцюгiв, власне, i є комутацiєю повiдомлень. Особливiстю комутацiї повiдомлень є те, що нi вiдправник, нi одержувач повiдомлення особистої участi в процесi передачi не приймають. Передача повiдомлень вiдбувається за етапами. Вони передаються з кiнцевого вузла вiдправника в сумiжний переприйомний вузол, де обробляються i передаються далi на iнший такий же вузол зв'язку. Цей цикл переприйому повторюється доти, поки передане повiдомлення не досягне кiнцевого пункту.
Під комутацією повідомлень розуміється передача єдиного блоку даних між транзитними комп'ютерами мережі з тимчасовою буферизацією цього блоку на диску кожного комп'ютера (мал. 7). Повідомлення на відміну від пакета має довільну довжину, що визначається не технологічними розуміннями, а змістом інформації, що складає повідомлення. Наприклад, повідомленням може бути текстовий документ, файл із кодом програми, електронний лист.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:58 |
 • Просмотров: 1477
Однією з відмінностей методу комутації пакетів від методу комутації каналів є невизначеність пропускної здатності з'єднання між двома абонентами. У методі комутації каналів після утворення складеного каналу пропускна здатність мережі при передачі даних між кінцевими вузлами відома — це пропускна здатність каналу. Дані після затримки, зв'язаної з встановленням каналу, починають передаватися на максимальній для каналу швидкості (мал. 6, а). Час передачі повідомлення в мережі з комутацією каналів Тк.к. дорівнює сумі затримки поширення сигналу по лінії зв'язку Тз.р. і затримки передачі повідомлення Тз.п.. Затримка поширення сигналу залежить від швидкості поширення електромагнітних хвиль у конкретному фізичному середовищі, що коливається від 0,6 до 0,9 швидкості світла у вакуумі. Час передачі повідомлення дорівнює V/C, де V — обсяг повідомлення в бітах, а С — пропускна здатність каналу в бітах за секунду.
У мережі з комутацією пакетів спостерігається принципово інша картина 6.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:57 |
 • Просмотров: 1354
Комутацiя пакетiв (packet switching) - це спосiб органiзацiї зв'язку мiж двома кiнцевими пунктами за допомогою логiчних (вiртуальних) каналiв без установлення прямого зв'язку, передача даних здiйснюється за допомогою пакетiв. Вiртуальнi канали можуть бути двох видiв: що некомутируються i що комутируються. Вiртуальнi канали, що некомутируються, органiзуються вручну (кросуванням) на заданий перiод часу. Вiртуальнi канали, що комутируються, органiзуються на кожен виклик. У вiртуальному каналi на кожен виклик установлюється визначений маршрут, i всi пакети даного виклику проходять по ньому через мережу.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:57 |
 • Просмотров: 1144
Якщо сигнали кожного абонентського каналу перенести у свій власний діапазон частот, то в одному широкополосному каналі можна одночасно передавати сигнали декількох абонентських каналів.
Загальні властивості мереж з комутацією каналів
Мережі з комутацією каналів володіють декількома важливими загальними властивостями незалежно від того, який тип мультиплексування в них використовується.
Мережі з динамічною комутацією вимагають попередньої процедури встановлення з'єднання між абонентами. Для цього в мережу передається адреса абонента(який викликається), що проходить через комутатори і налагоджує їх на наступну передачу даних. Запит на встановлення з'єднання маршрутизується від одного комутатора до іншого і зрештою досягає абонента (який викликається). Мережа може відмовити у встановленні з'єднання, якщо ємність необхідного вихідного каналу вже вичерпана. Для FDM-комутатора ємність вихідного каналу дорівнює кількості частотних смуг цього каналу, а для TDM-комутатора кількості тайм-слотів, на які поділяється цикл роботи каналу. Мережа відмовляє в з'єднанні також у тому випадку, якщо запитуваний абонент вже встановив з'єднання з кимсь іншим. У першому випадку говорять, що зайнято комутатор, другому — абонент. Можливість відмовлення в з'єднанні є недоліком методу комутації каналів.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:57 |
 • Просмотров: 1653
Будь-які мережі зв'язку підтримують деякий спосіб комутації своїх абонентів між собою. Цими абонентами можуть бути віддалені комп'ютери, локальні мережі, факс-апарати або просто співрозмовники, що спілкуються за допомогою телефонних апаратів. Практично неможливо надати кожній парі взаємодіючих абонентів свою власну фізичну лінію зв'язку, яка не комутується, по якою вони могли б монопольно "володіти" протягом тривалого часу. Тому в будь-якій мережі завжди застосовується який-небудь спосіб комутації абонентів, що забезпечує приступність наявних фізичних каналів одночасно для декількох сеансів зв'язку між абонентами мережі. На мал. 1 показана типова структура мережі з комутацією абонентів.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:55 |
 • Просмотров: 947
Комутацію мереж третього (мережного) рівня забезпечують маршрутизатори – засоби з'єднування вузлів різних мереж, що використовують мережні (логічні) адреси вузлів. Мережі можуть бути віддалені, а шлях передавання пакетів пролягати через інші маршрутизатори. Мережна адреса при цьому трактується як ієрархічний опис розташування вузла. Маршрутизатори підтримують протоколи мережного рівня – IP, IPX, X.25 та деякі інші. Більш складні (відповідно, більш дорогі) мультипротокольні маршрутизатори підтримують одночасно декілька протоколів для гетерогенних мереж. Іноді розрізняють так звані Brouter (Bridging Router) – комбінацію моста та маршрутизатора, що одночасно оперує на мережному та канальному рівнях.