Новости
Теги
{tags1}
Реклама
Комментарии Последние комментарии
Календарь
Архив новостей
Опрос
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:23 |
 • Просмотров: 796
Мережі класифікують за різними критеріями, серед яких найбільш вживані такі:

- За ступенем розсередження комп’ютерні мережі поділяються на: локальні, регіональні та глобальні.
У локальних мережах інформація передається на невелику відстань. Локальні мережі поєднують комп'ютери, що розташовані недалеко один від одного. Для передачі інформації використовуються високошвидкісний канал передачі даних, швидкість у якому приблизно така сама, як швидкість внутрішньої шини комп'ютера. Найбільш відомими типами локальних мереж є Ethernet і Token Ring.
Регіональні обчислювальні мережі розташовуються в межах визначеного територіального регіону (групи підприємств, міста, області і т.д.). Регіональні обчислювальні мережі мають багато спільного з ЛОМ, але вони по багатьох параметрах більш складні і комплексні. Підтримуючи великі відстані, вони можуть використовуватися для об’єднання декількох ЛОМ в інтегрованому мережеву систему.
Глобальні обчислювальні системи охоплюють територію держави чи декількох держав і видовжуються на сотні і тисячі кілометрів. Глобальні обчислювальні мережі часто з’єднують багато локальних і регіональних мереж. У порівнянні з локальними більшість глобальних мереж відрізняє повільна швидкість передачі і більш низька надійність. Найбільш відомою глобальною мережею є мережа Internet.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:23 |
 • Просмотров: 1324
Архітектура комп’ютерної мережі – це узагальнююче поняття, що об’єднує топологію, стек протоколів, інтерфейси та комунікаційне обладнання комп’ютерної мережі.
Масштаб комп’ютерної мережі – це поняття, що пов’язане з територіальним розміщенням вузлів мережі.
За масштабом КМ розподіляють на локальні (Local Area Network, LAN) та глобальні (Wide Area Network, WAN).
Локальні комп’ютерні мережі (ЛКМ або ЛМ) територіально обмежені. Вони забезпечують зв’язок у межах будинку або групи будинків, що розташовані близько один від одного.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:22 |
 • Просмотров: 506
У математичному понятті топологія являє собою граф, вершинами якого є комп’ютери, а ребрами – зв’язки між ними. Комп’ютер, що підключений до мережі називають вузлом, станцією або хостом (host).
 • Автор: admin |
 • Дата: 22-12-2010, 21:18 |
 • Просмотров: 1261
Ідею обміну інформацією між комп’ютерами розпочали втілювати у власні розробки майже від початку своєї діяльності усі провідні виробники комп’ютерів. Для цього кожен виробник створював спеціалізовані засоби, які згодом, завдяки діяльності спеціалістів різних країн, перетворилися на стандартизовані компоненти комп’ютерних мереж (рис.1.1).