Новости
Теги
{tags1}Купить виброакустический аппарат Витафон Т. Низкая цена Категорически не разрешается применение виброфонов в области сердца и при наличии кардиостимуляторов. Если у пациента диагностировано одно из заболеваний, связанных с возникновением камней (в мочевыводящих путях или желчном пузыре), то проведение процедур с помощью Витафона Т позволяется только под наблюдением специалиста. Стационарный физиотерапевтический кабинет способен заменить один Витафон Т. Купить его несложно – достаточно обратиться в наш магазин и выбрать наиболее удобный...
Реклама
Комментарии Последние комментарии
Календарь
Архив новостей
Опрос
Назвіть та охарактеризуйте
  • Автор: admin |
  • Дата: 22-12-2010, 21:18 |
  • Просмотров: 1261
Ідею обміну інформацією між комп’ютерами розпочали втілювати у власні розробки майже від початку своєї діяльності усі провідні виробники комп’ютерів. Для цього кожен виробник створював спеціалізовані засоби, які згодом, завдяки діяльності спеціалістів різних країн, перетворилися на стандартизовані компоненти комп’ютерних мереж (рис.1.1).

Назвіть та охарактеризуйте

Рис. 1.1. Класифікація основних компонентів комп’ютерних мереж

Цю діяльність на початку очолював Міжнародний консультативний комітет з телефонії та телеграфії (МККТТ), а після перетворень, що відбулися у 1993 році, її очолює Міжнародний телекомунікаційний союз (International Telecommunication Union, ITU), що є спеціалізованим органом Організації Об’єднаних Націй. Розробкою міжнародних стандартів для комп’ютерних мереж займається сектор стандартизації телекомунікації ITU (ITU Telecommunication Standardization Sector, ITU-T).
Результатом цієї діяльності є можливість об’єднання мереж від різних виробників. Яскравим прикладом такого об’єднання є мережа Інтернет.
Перелік найбільш відомих розробників стандартів КМ та їх основних розробок надано у додатку (див.дод.1).
У загальному вигляді КМ являють собою сукупність комп’ютерів, що з’єднані за допомогою комунікаційного обладнання.
Метою створення КМ є надання кожному користувачеві потенційної можливості користування ресурсами усіх комп’ютерів, що підключені до мережі [1].
Варіанти з’єднання комп’ютерів можуть відрізнятись за топологією.
Термін топологія (topology) означає конфігурацію мережі у цілому.
Найбільш поширені топології КМ – шинна, кільцева та зіркоподібна (рис.1.2).

Назвіть та охарактеризуйте

Рис. 1.2. Основні варіанти топології КМ:
а – шина; б – кільце; в – зірка.


Ці найпростіші варіанти топологій відповідають окремим або не поєднаним між собою мережам. З урахуванням міжмережних зв’язків топологія може бути як завгодно складною сумішшю найпростіших варіантів. На рис.1.3 схематично зображено деревоподібну та повнозв’язну топології.
{bitcash}