Новости
Теги
{tags1}
Реклама
Комментарии Последние комментарии
Календарь
Архив новостей
Опрос
У математичному понятті
  • Автор: admin |
  • Дата: 23-12-2010, 13:22 |
  • Просмотров: 506
У математичному понятті топологія являє собою граф, вершинами якого є комп’ютери, а ребрами – зв’язки між ними. Комп’ютер, що підключений до мережі називають вузлом, станцією або хостом (host).

У математичному понятті

У понятті топології КМ не враховується територіальне розміщення вузлів (що суттєво відрізняє це поняття від розуміння топології в інших системах), а враховуються тільки логічні зв’язки між комп’ютерами [2].
Крім поняття топології КМ, існує поняття топології фізичних зв’язків між мережними пристроями. Ці пристрої можуть являти собою комутаційне обладнання, що не підпадає під поняття вузла мережі, бо вузлами мережі вважають тільки такі системи, які опрацьовують, приймають та/або передають пакети інформації. Цей момент буде розглянуто детальніше на прикладі мережі Ethernet у підрозділі 3.1.
Термінологія у галузі КМ ще остаточно не визначилась. Наведемо означення, які ми будемо використовувати в подальшому.
Реальна система – це сукупність комп’ютера (або кількох комп’ютерів), програмного забезпечення, периферійного обладнання, терміналів та персоналу, яка опрацьовує інформацію та може бути повністю автономною.
Автономна система – це реальна система, що не приєднана до мережі.
Відкрита система – це система, що відповідає стандартам побудови відкритих систем та може бути приєднана до мережі.
Комунікаційна система – це відкрита система, яка забезпечує обмін даними між абонентськими системами у відкритій інформаційній системі.
Реальна остаточна система – це реальна система, яка виконує у мережі функції станції даних, тобто є джерелом та/або споживачем інформації.
Абонентська система – це реальна відкрита система, яка є постачальником та/або споживачем ресурсів мережі, забезпечує доступ до них користувачів і керує взаємозв’язком відкритих систем.
Ініціаторами та учасниками обміну інформацією в абонентських системах є прикладні процеси.
Прикладний процес – це процес у реальній остаточній системі, який опрацьовує інформацію для визначених потреб.
Прикладами прикладних процесів можна вважати дії користувача за терміналом у одній остаточній системі та програму доступу до бази даних у другій остаточній системі. Зв’язок між прикладними процесами цих систем забезпечується за допомогою середовища передавання даних.
Середовище передавання даних – це сукупність комунікаційного обладнання та програм, що реалізують телекомунікаційні протоколи, яка забезпечує процес передавання даних між остаточними системами.
Структуру середовища зв’язку відкритих систем визначає стандарт 7498 ISO. За цим стандартом середовище зв’язку розподіляють на сім рівнів ієрархії. На кожному рівні використовують поняття об’єкта рівня.
Протокол – це стандартизовані правила обміну інформацією між об’єктами однакового рівня ієрархії різних відкритих систем.
Інтерфейс – це сукупність засобів обміну інформацією між об’єктами сусідніх рівнів ієрархії однієї системи.
Стек протоколів – це достатній набір протоколів для здійснення взаємодії вузлів мережі.
{bitcash}