Новости
Теги
{tags1}
Реклама
Комментарии Последние комментарии
Календарь
Архив новостей
Опрос
Вимоги до сучасних обчислювальних мереж.
  • Автор: admin |
  • Дата: 23-12-2010, 13:24 |
  • Просмотров: 401
Головною вимогою, що пред'являється до мереж, є виконання мережею її основної функції забезпечення користувачам потенційної можливості доступу до ресурсів всіх комп'ютерів, що розділяються, об'єднаних в мережу. Всі інші вимоги продуктивність, надійність, сумісність, керованість, захищеність, розширюваність і масштабованість пов'язані з якістю виконання цієї основної задачі.
Існують два основних підходи до забезпечення якості роботи мережі. Перший полягає в тому, що мережа гарантує користувачеві дотримання деякої числової величини показника якості обслуговування. Наприклад, мережі Frame Relay і ATM можуть гарантувати користувачеві заданий рівень пропускної спроможності. При другому підході (best effort) мережа старається по можливості більш якісно обслужити користувача, але нічого при цьому не гарантує.

1. Продуктивність
До основних характеристик продуктивності мережі відносяться:
- час реакції, який визначається як час між виникненням запиту до якого-небудь мережевого сервісу і отриманням відповіді на нього;
- пропускна спроможність, яка відображає об'єм даних, переданих мережею в одиницю часу,
- затримка передачі, яка рівна інтервалу між моментом надходження пакету на вхід якого-небудь мережевого пристрою і моментом його появи на виході цього пристрою
2. Надійність і безпека
Для оцінки надійності мереж використовуються різні характеристики, в тому числі:
- коефіцієнт готовності, що означає частку часу, протягом якого система може бути використана;
- безпеку, тобто здатність системи захистити дані від несанкціонованого доступу; в
- відмовостійкість здатність системи працювати в умовах відмови деяких її елементів
3. Розширюваність і масштабованість
Терміни розширюваність і масштабованість іноді використовують як синоніми, але це невірно кожний з них має чітко певне самостійне значення.
Розширюваність означає можливість порівняно легкого додання окремих елементів мережі (користувачів, комп'ютерів, додатків, сервісів), нарощування довжини сегментів мережі і заміни існуючої апаратури більш могутньої
Масштабованість означає, що мережа дозволяє нарощувати кількість вузлів і протяжність зв'язків в дуже широких межах, при цьому продуктивність мережі не гіршає
4. Прозорість.
Прозорість властивість мережі приховувати від користувача деталі свого внутрішнього пристрою, спрощуючи тим самим його роботу в мережі
5. Керованість
Керованість мережі має на увазі можливість централізовано контролювати стан основних елементів мережі, виявляти і вирішувати проблеми, виникаючі при роботі мережі, виконувати аналіз продуктивності і планувати розвиток мережі
6. Сумісність
Сумісність або інтегрованість означає, що мережа здатна включати в себе саме різноманітне програмне і апаратне забезпечення, тобто в ній можуть співіснувати різні операційні системи, підтримуючі різні стеки комунікаційних протоколів, і працювати апаратні кошти і додатки від різних виробників. Мережа, що складається з різнотипних елементів, називається неоднорідної або гетерогенної, а якщо гетерогенна мережа працює без проблем, то вона є інтегрованою. Основний шлях побудови інтегрованих мереж використання модулів, виконаних відповідно до відкритих стандартів і специфікацій.
{bitcash}