Новости
Теги
{tags1}
Реклама
Комментарии Последние комментарии
Календарь
Архив новостей
Опрос
 • Автор: admin |
 • Дата: 10-01-2011, 14:25 |
 • Просмотров: 139
бесплатно Dark Void (2010/MULTI5/ENG/RePack от FaleN)


Год выпуска: 2010
Жанр: Action / Futuristic veh. / 3D / 3rd Person
Разработчик: Airtight Games
Издательство: Capcom Entertainment
Издательство в России: 1С-СофтКлаб
Тип издания: RePack
Язык интерфейса: Русский/ немецкий / французский / итальянский / испанский
Язык озвучки: Английский
Таблэтка: Не требуется
Размер: 2.15 Gb
 • Автор: admin |
 • Дата: 10-01-2011, 13:44 |
 • Просмотров: 453
Слить FIFA Manager 2011


Год выпуска: 2010
Жанр: Strategy (Manage/Busin.), Sport (Soccer), 3D
Разработчик: Bright Future
Издатель: Electronic Arts pic Тип издания: RePack
Язык интерфейса: Русский pic
Язык озвучивания: Английский pic
Таблетка: Вшита pic
Операционная система: Microsoft XP / Vista / Se7en
Процессор: Intel Pentium 4 2.0 Ghz или аналогичный
Оперативная память: 512 MB
Место на жестком диске: 5,5 ГБ свободного места на жестком диске
Видеокарта: GeForce 6600 256 MB или аналогичная
 • Автор: admin |
 • Дата: 10-01-2011, 13:42 |
 • Просмотров: 217
Слить Battlefield Bad Company 2 Vietnam [RUS]


Год выпуска: 2010

Дата выхода Релиза: 23 декабря 2010

Жанр: Аction / 3D / 1st Person

Разработчик: EA Digital Illusions Creative Entertainment

Издательство: Electronic Arts
 • Автор: admin |
 • Дата: 10-01-2011, 13:40 |
 • Просмотров: 240
Слить Три Богатыря и Шамаханская царица (RUS)

Год выпуска: 2010
Год выпуска RePack'a: 2010
Жанр: Аркада
Разработчик: PIPE Studio
Издательство: СофтКлаб Тип издания: RePack
Язык озвучки: Rus
Язык интерфейса: Rus
Таблэтка: Не требуется Системные требования:

v Операционная система: Windows XP / Vista / Seven
v Процессор: Pentium III / Duron 800 МГц
v Память: 128 МБ
v Видеокарта: 128 МБ
v Аудиокарта: Совместимая с DirectX 9.0
v Свободное место на ЖД: 1 ГБ
v CD-привод: 8x Описание:
 • Автор: admin |
 • Дата: 5-01-2011, 10:03 |
 • Просмотров: 135
Технологія VSAT.
Технологія VSAT (Very Small Aperture Terminal) використовує для передавання даних геостаціонарні супутники, розміщені над екватором Землі на висоті 40 тис. км. Наземні станції для зв'язку зі супутником застосовують еліптичні антени діаметром 3 м. Канал VSAT :
• забезпечує швидкість передавання даних до 2 Мбіт/с;
• дає змогу реалізувати сполучення на великі відстані з переходом державних кордонів;
• сумірний за ціною з кабельними каналами такої ж перепускної здатності.
Водночас цей канал відрізняється значними затримками передавання даних, зумовленими великою відстанню до супутника (затримка становить приблизно 250 мкс, тоді як для кабельних мереж - 15 мкс). Тому канал VSAT не можна використовувати у системах реального часу та оперативного зв'язку.
Оскільки вартість супутникового каналу велика, то постачальник послуг купує у власника супутника канал зв'язку великої ємності і продає частини перепускної здатності каналу. Отже, мережа з використанням VSAT має зіркову структуру.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 14:01 |
 • Просмотров: 380
Комутацiя вiртуальних каналiв (virtual switching) являє собою вид комутацiї, що сполучить достоїнства комутацiї пакетiв i комутацiї каналiв. З'єднання в основному здiйснюються на транспортному рiвнi моделi взаємодiї вiдкритих систем (OSI), а користувач звiльняється вiд необхiдностi контролювати послiдовнiсть проходження iнформацiї з мережi.
Тимчасовий подiл каналiв (ТПК). В основу ТПК покладений принцип почергової передачi в груповому трактi кодованих дискретних вiдлiкiв кожного каналу за допомогою комутатора, що називається мультиплексором. Спочатку передається кодова послiдовнiсть першого каналу, потiм iншого каналу i т.д., до останнього каналу, пiсля чого процес перiодично повторюється. Короткий промiжок часу, вiдведений для передачi кодової послiдовностi iндивiдуального каналу, називається тимчасовим слотом (Time Slot - TS), так що мультиплексний сигнал представляється у виглядi послiдовностей TS, що чергуються. ТПК вимагає синхронiзацiї передавального i приймального устаткування.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 14:00 |
 • Просмотров: 1223
Комутацiя повiдомлень (message switching) побудована за принципом повного переприйому повiдомлень у вузлi комутацiї й обов'язкового дотримання форматiв повiдомлень. Процес маршрутизацiї повiдомлення, пошуку i з'єднання ланцюгiв, власне, i є комутацiєю повiдомлень. Особливiстю комутацiї повiдомлень є те, що нi вiдправник, нi одержувач повiдомлення особистої участi в процесi передачi не приймають. Передача повiдомлень вiдбувається за етапами. Вони передаються з кiнцевого вузла вiдправника в сумiжний переприйомний вузол, де обробляються i передаються далi на iнший такий же вузол зв'язку. Цей цикл переприйому повторюється доти, поки передане повiдомлення не досягне кiнцевого пункту.
Під комутацією повідомлень розуміється передача єдиного блоку даних між транзитними комп'ютерами мережі з тимчасовою буферизацією цього блоку на диску кожного комп'ютера (мал. 7). Повідомлення на відміну від пакета має довільну довжину, що визначається не технологічними розуміннями, а змістом інформації, що складає повідомлення. Наприклад, повідомленням може бути текстовий документ, файл із кодом програми, електронний лист.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:58 |
 • Просмотров: 1477
Однією з відмінностей методу комутації пакетів від методу комутації каналів є невизначеність пропускної здатності з'єднання між двома абонентами. У методі комутації каналів після утворення складеного каналу пропускна здатність мережі при передачі даних між кінцевими вузлами відома — це пропускна здатність каналу. Дані після затримки, зв'язаної з встановленням каналу, починають передаватися на максимальній для каналу швидкості (мал. 6, а). Час передачі повідомлення в мережі з комутацією каналів Тк.к. дорівнює сумі затримки поширення сигналу по лінії зв'язку Тз.р. і затримки передачі повідомлення Тз.п.. Затримка поширення сигналу залежить від швидкості поширення електромагнітних хвиль у конкретному фізичному середовищі, що коливається від 0,6 до 0,9 швидкості світла у вакуумі. Час передачі повідомлення дорівнює V/C, де V — обсяг повідомлення в бітах, а С — пропускна здатність каналу в бітах за секунду.
У мережі з комутацією пакетів спостерігається принципово інша картина 6.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:57 |
 • Просмотров: 1354
Комутацiя пакетiв (packet switching) - це спосiб органiзацiї зв'язку мiж двома кiнцевими пунктами за допомогою логiчних (вiртуальних) каналiв без установлення прямого зв'язку, передача даних здiйснюється за допомогою пакетiв. Вiртуальнi канали можуть бути двох видiв: що некомутируються i що комутируються. Вiртуальнi канали, що некомутируються, органiзуються вручну (кросуванням) на заданий перiод часу. Вiртуальнi канали, що комутируються, органiзуються на кожен виклик. У вiртуальному каналi на кожен виклик установлюється визначений маршрут, i всi пакети даного виклику проходять по ньому через мережу.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:57 |
 • Просмотров: 1144
Якщо сигнали кожного абонентського каналу перенести у свій власний діапазон частот, то в одному широкополосному каналі можна одночасно передавати сигнали декількох абонентських каналів.
Загальні властивості мереж з комутацією каналів
Мережі з комутацією каналів володіють декількома важливими загальними властивостями незалежно від того, який тип мультиплексування в них використовується.
Мережі з динамічною комутацією вимагають попередньої процедури встановлення з'єднання між абонентами. Для цього в мережу передається адреса абонента(який викликається), що проходить через комутатори і налагоджує їх на наступну передачу даних. Запит на встановлення з'єднання маршрутизується від одного комутатора до іншого і зрештою досягає абонента (який викликається). Мережа може відмовити у встановленні з'єднання, якщо ємність необхідного вихідного каналу вже вичерпана. Для FDM-комутатора ємність вихідного каналу дорівнює кількості частотних смуг цього каналу, а для TDM-комутатора кількості тайм-слотів, на які поділяється цикл роботи каналу. Мережа відмовляє в з'єднанні також у тому випадку, якщо запитуваний абонент вже встановив з'єднання з кимсь іншим. У першому випадку говорять, що зайнято комутатор, другому — абонент. Можливість відмовлення в з'єднанні є недоліком методу комутації каналів.